کاربر گرامی:

جهت جستجو بر اساس تاریخ نامه باید به نکته زیر توجه شود :

چنانچه در جستجوی یک نامه در یک تاریخ مشخص می باشید، شروع و پایان جستجوی تاریخ را یکسان وارد نمایید.


 
 
 
روز:
ماه:
سال:
ازتاریخ:
روز:
ماه:
سال:
تاتاریخ:
 
 
تاریخ نامهخلاصه از متن نامه پیوست
05/09/1393انتصاب آقاي بابک حسين زاده به عنوان معاون دانشگاه و رئيس مرکز آموزشي و فرهنگي سما واحد بابل دارد
02/09/1393انتصاب آقاي دکتر علي چهکندي نژاد به عنوان عضو کميته انتصابات استان خراسان جنوبي دارد
01/09/1393انتصاب آقاي دکتر بهروز دوستي به عنوان عضو کميته انتصابات استان لرستان دارد
01/09/1393انتصاب حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي صادق راغبي به عنوان سرپرست مديريت بازرسي،نظارت و رسيدگي به شکايات سازمان(باحفظ سمت رئيس اداره حقوقي سازمان) دارد
28/08/1393انتصاب آقاي دکتر سيروس محبي به عنوان عضو کميته انتصابات استان کرمانشاه دارد
28/08/1393انتصاب آقاي محمود آقاجاني به عنوان عضو شوراي سياست گذاري سازمان سما در استان کرمان دارد
28/08/1393انتصاب آقاي ابراهيم جهانگيري به عنوان عضو شوراي سياست گذاري سازمان سما در استان کرمان دارد
28/08/1393انتصاب آقاي علي فولادوند بعنوان دبير شوراي سياستگذاري سازمان سما در استان لرستان دارد
28/08/1393انتصاب آقاي مصطفي بهمنيار بعنوان عضو کميته انتصابات سما در استان خراسان شمالي دارد
28/08/1393انتصاب آقاي دکتر محسن دهقاني بعنوان عضو کميته انتصابات سما در استان هرمزگان دارد
28/08/1393انتصاب آقاي اکبر رحماني بعنوان عضو کميته انتصابات سما در استان گيلان دارد
27/08/1393انتصاب آقاي غلامرضا ابوطالبي به عنوان رئيس آموزشکده فني و حرفه اي سما واحد شهرکرد دارد
27/08/1393انتصاب آقاي دکتر علي کاظمي باباحيدري به عنوان عضو کميته انتصابات استان چهارمحال و بختياري دارد
27/08/1393انتصاب آقاي دکتر فردين بوستاني به عنوان عضو کميته انتصابات استان کهگيلويه و بويراحمد دارد
27/08/1393انتصاب آقاي سيروس حاجي زاده بعنوان معاون آموزشي و پژوهشي سازمان دارد
27/08/1393انتصاب آقاي سيد مهدي سجادي بعنوان معاون سرمايه انساني و پشتيباني سازمان دارد
25/08/1393انتصاب آقاي باباخانيان بعنوان عضو شوراي سياستگذاري و برنامه ريزي جشنواره تجليل از پژوهشگران سما دارد
25/08/1393انتصاب آقاي حسن خاني بعنوان عضو شوراي سياستگذاري و برنامه ريزي جشنواره تجليل از پژوهشگران سما دارد
25/08/1393انتصاب آقاي حاجي زاده بعنوان عضو شوراي سياستگذاري و برنامه ريزي جشنواره تجليل از پژوهشگران سما دارد
25/08/1393انتصاب آقاي حسيني بعنوان عضو کميته علمي و تخصصي جشنواره تجليل از پژوهشگران سما دارد
25/08/1393انتصاب آقاي کرمي بعنوان عضو کميته علمي و تخصصي جشنواره تجليل از پژوهشگران سما دارد
25/08/1393انتصاب آقاي داوودپور بعنوان عضو شوراي سياستگذاري و برنامه ريزي جشنواره تجليل از پژوهشگران سما دارد
25/08/1393انتصاب آقاي شمس نيا بعنوان عضو کميته علمي و تخصصي جشنواره تجليل از پژوهشگران سما دارد
25/08/1393انتصاب آقاي باباخانيان بعنوان دبير کميته علمي و تخصصي جشنواره تجليل از پژوهشگران سما دارد
25/08/1393انتصاب آقاي حاجي زاده بعنوان رئيس کميته علمي و تخصصي جشنواره تجليل از پژوهشگران سما دارد
25/08/1393انتصاب آقاي حسيني بعنوان عضو کميته اجرايي و اطلاع رساني جشنواره تجليل از پژوهشگران سما دارد
25/08/1393انتصاب آقاي باباخانيان بعنوان رئيس کميته اجرايي و اطلاع رساني جشنواره تجليل از پژوهشگران سما دارد
25/08/1393انتصاب آقاي سجادي بعنوان عضو شوراي سياستگذاري و برنامه ريزي جشنواره تجليل از پژوهشگران سما دارد
25/08/1393انتصاب خانم عزيزي بعنوان عضو کميته اجرايي و اطلاع رساني جشنواره تجليل از پژوهشگران سما دارد
25/08/1393انتصاب خانم عزيزي بعنوان عضو کميته علمي و تخصصي جشنواره تجليل از پژوهشگران سما دارد
25/08/1393انتصاب آقاي حکيمي بعنوان عضو کميته اجرايي و اطلاع رساني جشنواره تجليل از پژوهشگران سما دارد
25/08/1393انتصاب خانم نيکخو بعنوان عضو کميته علمي و تخصصي جشنواره تجليل از پژوهشگران سما دارد
25/08/1393انتصاب خانم ملکي بعنوان عضو کميته علمي و تخصصي جشنواره تجليل از پژوهشگران سما دارد
25/08/1393انتصاب خانم ملکي بعنوان دبير کميته اجرايي و اطلاع رساني جشنواره تجليل از پژوهشگران سما دارد
25/08/1393انتصاب خانم نيکخو بعنوان عضو کميته اجرايي و اطلاع رساني جشنواره تجليل از پژوهشگران سما دارد
25/08/1393انتصاب آقاي خاني بعنوان عضو کميته اجرايي و اطلاع رساني جشنواره تجليل از پژوهشگران سما دارد
25/08/1393انتصاب آقاي انگجي بعنوان عضو کميته اجرايي و اطلاع رساني جشنواره تجليل از پژوهشگران سما دارد
25/08/1393انتصاب خانم سميه قديري بعنوان رئيس اداره امور فرهنگي مدارس دارد
25/08/1393انتصاب آقاي علي فولادوند بعنوان معاون دانشگاه و رئيس مرکز آموزشي و فرهنگي سما واحد خرم آباد دارد
25/08/1393انتصاب آقاي دکتر عزيز جوانپور هروي بعنوان عضو شوراي سياستگذاري سازمان سما در استان آذربايجان غربي دارد
25/08/1393انتصاب آقاي دکتر جواد حقير مددي بعنوان مشاور برنامه ريزي و بودجه سازمان دارد
24/08/1393انتصاب حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي صادق راغبي به عنوان عضو کميسيون معاملات سازمان سما دارد
19/08/1393انتصاب آقاي جواد نجار تميز کار به عنوان معاون دانشگاه و رئيس مرکز آموزشي و فرهنگي سما واحد لاهيجان دارد
17/08/1393انتصاب آقاي دکتر عبدالحسن مقتدايي به عنوان عضو شوراي سياستگذاري سازمان سما در استان خوزستان دارد
14/08/1393انتصاب آقاي صدراله جمالي به سمت سرپرست امور مدارس تهران دارد
14/08/1393انتصاب آقاي مهرداد جبلي به سمت مدير امور آموزشکده هاي فني و حرفه اي تهران دارد
11/08/1393انتصاب حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي صادق راغبي به عنوان رئيس اداره حقوقي سازمان دارد
10/08/1393انتصاب آقاي کاظم اسلامي به عنوان عضو شوراي سياستگذاري سازمان در استان يزد دارد
10/08/1393انتصاب آقاي محمدرضا اسلامي به عنوان عضو شوراي سياستگذاري سازمان در استان يزد دارد
10/08/1393انتصاب آقاي دکتر احمد شيرزاد به عنوان عضو شوراي سياستگذاري سازمان در استان يزد دارد
صفحه بعد

 
سال:
تاشماره:
ازشماره: