کاربر گرامی:

جهت جستجو بر اساس تاریخ نامه باید به نکته زیر توجه شود :

چنانچه در جستجوی یک نامه در یک تاریخ مشخص می باشید، شروع و پایان جستجوی تاریخ را یکسان وارد نمایید.


 
 
 
روز:
ماه:
سال:
ازتاریخ:
روز:
ماه:
سال:
تاتاریخ:
 
 
تاریخ نامهخلاصه از متن نامه پیوست
05/07/1394انتصاب آقاي حميد مومني خواه به عنوان سرپرست اداره کل طرح هاي عمراني با حفظ سمت رياست اداره فني و ساختماني دارد
23/06/1394انتصاب آقاي سيد محمد ابريشمي نيا به عنوان معاون سرمايه انساني و پشتيباني سازمان دارد
21/06/1394انتصاب خانم سيده زهرا حسيني به عنوان مشاور آموزشي، پژوهشي و فرهنگي رياست سازمان دارد
21/06/1394انتصاب آقاي دکتر سعيد فرشاد به عنوان مشاور رياست در امور آموزشکده ها و مدارس سما دارد
19/06/1394انتصاب آقاي دکتر مهدي باقري به عنوان رئيس شوراي سياست گذاري استاني سما در استان هرمزگان(بندرعباس) دارد
17/06/1394انتصاب آقاي مهندس علي زرافشان به عنوان عضو شوراي سازمان سما دارد
17/06/1394انتصاب اعضاي کميته انتصابات سازمان سما(جهت مشاهده احکام به پيوست مراجعه فرمايند) دارد
16/06/1394انتصاب آقاي دکتر عليرضا نظام آبادي به عنوان رئيس شوراي سياست گذاري استاني سما در استان مرکزي (اراک) دارد
16/06/1394انتصاب آقاي دکتر حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي دکتر علي آل بويه به عنوان رئيس شوراي سياست گذاري استاني سما در استان کهگيلويه و بويراحمد دارد
16/06/1394انتصاب آقاي دکتر سعيد جامه بزرگي به عنوان رئيس شوراي سياست گذاري استاني سما در استان همدان دارد
16/06/1394انتصاب آقاي دکتر عباس شيخ الاسلامي به عنوان رئيس شوراي سياست گذاري استاني سما در استان خراسان رضوي دارد
16/06/1394انتصاب آقاي دکتر آرين ساطعي به عنوان رئيس شوراي سياست گذاري استاني سما در استان گلستان دارد
16/06/1394انتصاب آقاي دکتر نوذر قنبري به عنوان رئيس شوراي سياست گذاري استاني سما در استان کرمانشاه دارد
16/06/1394انتصاب آقاي دکتر بابک آل طه کوهبناني به عنوان رئيس شوراي سياست گذاري استاني سما در استان کرمان دارد
16/06/1394انتصاب آقاي دکتر بهروز ميرزا به عنوان رئيس شوراي سياست گذاري استاني سما در استان البرز دارد
16/06/1394انتصاب آقاي دکتر محمدسالار کسرايي به عنوان رئيس شوراي سياست گذاري استاني سما در استان قم دارد
16/06/1394انتصاب آقاي دکتر مرتضي موسي خاني به عنوان رئيس شوراي سياست گذاري استاني سما در استان قزوين دارد
16/06/1394انتصاب آقاي دکتر حمزه صيدي ساروئي به عنوان رئيس شوراي سياست گذاري استاني سما در استان فارس دارد
16/06/1394انتصاب آقاي دکتر عبداله قاسمي پيربلوطي به عنوان رئيس شوراي سياست گذاري استاني سما در استان چهارمحال و بختياري دارد
16/06/1394انتصاب آقاي دکتر محمدقربان کياني به عنوان رئيس شوراي سياست گذاري استاني سما در استان کردستان دارد
16/06/1394انتصاب آقاي دکتر شاهرخ رنجبر بهادري به عنوان رئيس شوراي سياست گذاري استاني سما در استان سمنان دارد
16/06/1394انتصاب آقاي دکتر کيومرث نياز آذري به عنوان رئيس شوراي سياست گذاري استاني سما در استان مازندران دارد
16/06/1394انتصاب آقاي دکتر يداله رجايي قاضلو به عنوان رئيس شوراي سياست گذاري استاني سما در استان زنجان دارد
16/06/1394انتصاب آقاي دکتر امين رضا کماليان به عنوان رئيس شوراي سياست گذاري استاني سما در استان سيستان و بلوچستان دارد
16/06/1394انتصاب آقاي دکتر عليرضا امير تيموري به عنوان رئيس شوراي سياست گذاري استاني سما در استان گيلان دارد
16/06/1394انتصاب آقاي دکتر يداله ملکي به عنوان رئيس شوراي سياست گذاري استاني سما در استان لرستان دارد
16/06/1394انتصاب آقاي دکتر سيد جواد انگجي به عنوان رئيس شوراي سياست گذاري استاني سما در استان آذربايجان شرقي دارد
16/06/1394انتصاب آقاي دکتر عليرضا حسني به عنوان رئيس شوراي سياست گذاري استاني سما در استان خراسان جنوبي دارد
16/06/1394انتصاب آقاي دکتر يوسف قيصري به عنوان رئيس شوراي سياست گذاري استاني سما در استان بوشهر دارد
16/06/1394انتصاب آقاي دکتر علي فيروزنيا به عنوان رئيس شوراي سياست گذاري استاني سما در استان خراسان شمالي دارد
16/06/1394انتصاب آقاي دکتر شهريار عباسي به عنوان رئيس شوراي سياست گذاري استاني سما در استان ايلام دارد
16/06/1394انتصاب آقاي دکتر شهرام لک به عنوان رئيس شوراي سياست گذاري استاني سما در استان خوزستان دارد
16/06/1394انتصاب آقاي دکتر احمد علي فروغي ابري به عنوان رئيس شوراي سياست گذاري استاني سما در استان اصفهان دارد
16/06/1394انتصاب آقاي دکتر عزيز جوانپورهروي به عنوان رئيس شوراي سياست گذاري استاني سما در استان آذربايجان غربي دارد
16/06/1394انتصاب آقاي دکتر علي شامل به عنوان رئيس شوراي سياست گذاري استاني سما در استان اردبيل دارد
16/06/1394انتصاب آقاي دکتر مهرداد نوابخش به عنوان رئيس شوراي سياست گذاري استاني سما در استان تهران دارد
16/06/1394انتصاب آقاي دکتر محمدرضا اسلامي بسمت رئيس شوراي سياستگذاري سما در استان يزد دارد
03/06/1394انتصاب آقاي سهراب جهانگيري فرد به عنوان سرپرست اداره کل برنامه ريزي و نظارت راهبردي دارد
02/06/1394انتصاب اعضاي شوراي سازمان سما (جهت مشاهده احکام به پيوست مراجعه گردد) دارد
01/06/1394انتصاب آقاي دکتر عليرضا حسني بعنوان عضو کميته انتصابات استان خراسان جنوبي دارد
01/06/1394انتصاب آقاي دکتر عليرضا حسني به عنوان عضو شوراي سياست گذاري سازمان سما در استان خراسان جنوبي دارد
31/05/1394انتصاب آقاي قاسم يزدان پناه بعنوان معاون آموزشي و پژوهشي سازمان دارد
28/05/1394انتصاب آقاي مهندس سيد مهدي ميرشمسي به عنوان مشاور عالي سازمان دارد
27/05/1394انتصاب آقاي حسن فرخ پور بعنوان مديرکل اداره کل حوزه رياست سازمان دارد
08/05/1394انتصاب آقاي محسن حيدري نسب به عنوان سرپرست دبيرخانه شوراي سياست گذاري سازمان سما در استان سيستان و بلوچستان دارد
08/05/1394انتصاب آقاي دکتر امين رضا کماليان به عنوان عضو شوراي سياست گذاري سازمان سما در استان سيستان و بلوچستان دارد
08/05/1394انتصاب آقاي مهدي قوي دل به عنوان عضو شوراي سياست گذاري سازمان سما در استان سيستان و بلوچستان دارد
23/04/1394انتصاب آقاي ناصر کرمي بعنوان عضو شوراي سياست گذاري سازمان سما در استان بوشهر دارد
21/04/1394انتصاب آقاي شاهرخ قاسم زاده بعنوان سرپرست دبيرخانه شوراي سياست گذاري سازمان سما در استان همدان دارد
20/04/1394انتصاب آقاي فاروق داوودپور بعنوان رئيس شوراي سياستگذاري سازمان سما در استان کردستان دارد
صفحه بعد

 
سال:
تاشماره:
ازشماره: