کاربر گرامی:

جهت جستجو بر اساس تاریخ نامه باید به نکته زیر توجه شود :

چنانچه در جستجوی یک نامه در یک تاریخ مشخص می باشید، شروع و پایان جستجوی تاریخ را یکسان وارد نمایید.


 
 
 
روز:
ماه:
سال:
ازتاریخ:
روز:
ماه:
سال:
تاتاریخ:
 
 
تاریخ نامهخلاصه از متن نامه پیوست
23/07/1393حکم انتصاب اعضاي شوراي فرهنگي سازمان سما (جهت رويت احکام به پيوست مراجعه گردد.) دارد
20/07/1393انتصاب آقاي محمدحسين شمس نيا به عنوان مدير امور آموزشکده ها دارد
20/07/1393ابلاغ آقاي سيد علي اصغر تروهيد به عنوان عضو کميته انتصابات استان همدان دارد
20/07/1393انتصاب آقاي دکتر يوسف قيصري به عنوان عضو کميته انتصابات استان بوشهر دارد
19/07/1393انتصاب آقاي رحمان مهدي زاده به سمت رئيس آموزشکده فني و حرفه اي سما واحد بندرعباس دارد
16/07/1393انتصاب آقاي عبداله خاني بعنوان رئيس اداره پشتيباني سازمان دارد
15/07/1393انتصاب آقاي علي راحلي بعنوان عضو شوراي سياستگذاري سازمان سما در استان آذربايجان شرقي دارد
14/07/1393انتصاب آقاي علي انگجي بعنوان سرپرست اداره روابط عمومي سازمان دارد
14/07/1393انتصاب آقاي دکتر آصف زارع بعنوان عضو شوراي سياستگذاري سازمان سما در استان خراسان جنوبي دارد
12/07/1393انتصاب آقاي سيروس حاجي زاده به عنوان نماينده رياست سازمان در معاونت سماي تهران دارد
12/07/1393انتصاب آقاي حسين فرزانه بسمت مدير دفتر برنامه ريزي و نظارت راهبردي سازمان دارد
08/07/1393انتصاب آقاي محمد صافي دستجردي به عنوان رئيس کميته انتصابات استان اصفهان دارد
08/07/1393انتصاب آقاي محمدرضا جليليان به عنوان رئيس کميته انتصابات استان ايلام دارد
08/07/1393انتصاب آقاي محمد مهدي شاه حسيني به عنوان رئيس کميته انتصابات استان هاي تهران و البرز دارد
08/07/1393انتصاب آقاي دکتر مهدي فيض به عنوان رئيس کميته انتصابات استان اردبيل دارد
08/07/1393انتصاب آقاي دکتر جواد حقير مددي به عنوان رئيس کميته انتصابات استان آذربايجان شرقي دارد
08/07/1393انتصاب آقاي بهمن اخوان به عنوان رئيس کميته انتصابات استان مرکزي دارد
08/07/1393انتصاب آقاي فتح اله آسترکي به عنوان رئيس کميته انتصابات استان لرستان دارد
08/07/1393انتصاب آقاي دکتر عليرضا عصاره به عنوان رئيس کميته انتصابات استان فارس دارد
08/07/1393انتصاب آقاي هوشنگ مکتبي به عنوان رئيس کميته انتصابات استان سمنان دارد
08/07/1393انتصاب آقاي منصور قمر به عنوان رئيس کميته انتصابات استان خوزستان دارد
08/07/1393انتصاب حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي سيد مهدي اجاق به عنوان رئيس کميته انتصابات استان هاي کردستان و کرمانشاه دارد
08/07/1393انتصاب حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي محمد داود معيني به عنوان رئيس کميته انتصابات استان هاي گلستان و خراسان شمالي دارد
08/07/1393انتصاب آقاي غلامعلي اصغريان به عنوان رئيس کميته انتصابات استان هاي چهارمحال و بختياري و کهگيلويه و بوير احمد دارد
08/07/1393انتصاب آقاي غلامرضا يميني بعنوان رئيس کميته انتصابات استان هاي بوشهر و هرمزگان دارد
08/07/1393انتصاب آقاي حسن فرخ پور بعنوان رئيس کميته انتصابات استان آذربايجان غربي دارد
08/07/1393انتصاب آقاي سيد مهدي سجادي بعنوان رئيس کميته انتصابات استان يزد دارد
08/07/1393انتصاب آقاي فاروق داودپور بعنوان رئيس کميته انتصابات استان همدان دارد
08/07/1393انتصاب آقاي مهدي فلاح جلودار بعنوان رئيس کميته انتصابات استان مازندران دارد
08/07/1393انتصاب آقاي محمدرضا عرفاني بعنوان رئيس کميته انتصابات استان سيستان و بلوچستان دارد
08/07/1393انتصاب آقاي رحمت علي صابري حقايق بعنوان رئيس کميته انتصابات استان گيلان دارد
08/07/1393انتصاب آقاي قاسم يزدان پناه بعنوان رئيس کميته انتصابات استان هاي زنجان و قزوين دارد
08/07/1393انتصاب آقاي احمد حسن زاده بعنوان رئيس کميته انتصابات استان کرمان دارد
08/07/1393انتصاب آقاي محمدرضا مقدم زاده بعنوان رئيس کميته انتصابات استان خراسان رضوي دارد
08/07/1393انتصاب آقاي سيدضياء فاطمي بعنوان رئيس کميته انتصابات استان خراسان جنوبي دارد
08/07/1393انتصاب حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي محمدحسين حسن خاني بعنوان رئيس کميته انتصابات استان قم دارد
07/07/1393انتصاب آقاي علي اکبر حامدي شهرکي به عنوان عضو کميته بيمه و رفاه سازمان سما دارد
02/07/1393انتصاب آقاي دکتر حمزه صيدي سارويي به عنوان عضو شوراي سياستگذاري سازمان سما در استان فارس دارد
02/07/1393انتصاب آقاي دکتر سيد محمدرضا حسيني طباطبايي به عنوان عضو شوراي سياستگذاري سازمان سما در استان سيستان و بلوچستان دارد
01/07/1393انتصاب آقاي صدرالدين جمالي به عنوان مشاور آموزشي رياست سازمان دارد
01/07/1393انتصاب آقاي دکتر عبدالله قاسمي پيربلوطي به عنوان عضو شوراي سياستگذراي سازمان سما در استان چهارمحال و بختياري دارد
01/07/1393انتصاب آقاي شهريار حسن زاده بعنوان دبير شوراي سياستگذاري سازمان سما در استان آذربايجان شرقي دارد
01/07/1393انتصاب آقاي دکتر علي شيخ الاسلامي بعنوان عضو شوراي سياستگذاري سازمان سما در استان خراسان رضوي دارد
30/06/1393انتصاب آقاي علي اکبر حامدي شهرکي بعنوان سرپرست اداره کل منابع انساني دارد
25/06/1393انتصاب آقاي حامد عجبي به عنوان عضو شوراي سياستگذاري سازمان سما دراستان اصفهان دارد
25/06/1393انتصاب آقاي سيدنورالدين جعفري بعنوان معاون دانشگاه و رئيس مرکز آموزشي و فرهنگي سما واحد لنگرود دارد
22/06/1393انتصاب آقاي علي رحماني به عنوان عضو شوراي سياستگذاري سازمان سما در استان قزوين دارد
19/06/1393انتصاب آقاي سيد رحيم مدنيان به عنوان دبير شوراي سياستگذاري سازمان سما در استان اصفهان دارد
19/06/1393انتصاب آقاي علي کد خدائي به عنوان عضو شوراي سياستگذاري سازمان سما در استان خراسان جنوبي دارد
19/06/1393انتصاب آقاي عبدالمحمد زاهدي بعنوان عضو شوراي سياستگذاري سازمان سما در استان کردستان دارد
صفحه بعد

 
سال:
تاشماره:
ازشماره: