کاربر گرامی:

به منظور جستحو بر اساس محدوده ای از شماره نامه ها مانند مثال عمل نمایید:به طور مثال می خواهیم شماره نامه 1-4/08929/25 را   جستجو نماییم کافی است تنها اعدادی که با رقم قرمز نشان داده شده است را وارد نمایید. توجه کنید در صورتی که تعداد ارقام مذکور کمتر از 5 رقم بود قبل  از عدد صفر وارد نماید.مثلاً 08929 را وارد نمایید.

چنانچه در جستجوی یک نامه در یک تاریخ مشخص می باشید، شروع و پایان جستجوی تاریخ را یکسان وارد نمایید.

چنانچه در جستجو یک نامه با یک شماره مشخص می باشید، شروع و پایان شماره نامه را یکسان وارد نمایید.


 
 
 
روز:
ماه:
سال:
ازتاریخ:
روز:
ماه:
سال:
تاتاریخ:

 
سال:
تاشماره:
ازشماره:
 
شماره نامهتاریخ نامهخلاصه از متن نامه پیوست
0074203/02/1393انتصاب آقاي دکتر احمد قلي زاده بعنوان عضو هيات بدوي رسيدگي به تخلفات انتظامي هيات علمي در سازمان مرکزي دانشگاه دارد
0045503/02/1393انتصاب حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي محمد حسين حسنخاني به سمت سرپرست اداره كل امور بين الملل سازمان سما دارد
0014030/01/1393انتصاب آقاي قاسم يزدان پناه بعنوان رئيس شوراي سياستگذاري سازمان سما در استانهاي قزوين و زنجان دارد
0013930/01/1393انتصاب آقاي محمدمهدي شاه حسيني بعنوان رئيس شوراي سياستگذاري سازمان سما در استانهاي تهران و البرز دارد
0013830/01/1393انتصاب آقاي محمدرضا عرفاني بعنوان رئيس شوراي سياستگذاري سازمان سما در استان سيتان و بلوچستان دارد
0012725/01/1393انتصاب آقاي بهمن اخوان به عنوان رئيس شوراي سياستگذاري سازمان سما در استان مرکزي دارد
0012524/01/1393انتصاب آقاي سيد ضياء فاطمي به عنوان رئيس شوراي سياستگذاري سازمان سما در استان خراسان جنوبي دارد
0012424/01/1393انتصاب آقاي هوشنگ مکتبي بعنوان رئيس شوراي سياستگذاري سازمان سما در استان سمنان دارد
0012324/01/1393انتصاب آقاي غلامرضا يميني بعنوان رئيس شوراي سياستگذاري سازمان سما در استانهاي بوشهر و هرمزگان دارد
0012223/01/1393انتصاب آقاي محمد حسن عصاره به عنوان سرپرست اداره کل طرح هاي عمراني سازمان دارد
0011720/01/1393ابلاغ آقاي غلامرضا رياحي بعنوان رئيس اداره تشکيلات و بهبود روش ها دارد
0011620/01/1393انتصاب آقاي غلامعلي اصغريان بعنوان رئيس شوراي سياستگذاري سازمان سما در استانهاي چهارمحال و بختياري و کهگيلويه و بويراحمد دارد
0001120/01/1393انتصاب آقاي شهرام جابري به سمت مشاور اداري-مالي و بودجه معاونت سرمايه انساني و پشتيباني سازمان دارد
0001019/01/1393انتصاب خانم آويده طلايي به سمت معاون فرهنگي و دانشجويي آموزشکده فني و حرفه اي سما واحد تهران (جنت آباد) دارد
0000919/01/1393انتصاب آقاي محمد سيد محمدي به سمت سرپرست حوزه معاونت دانشگاه و مرکز آموزشي و فرهنگي سما واحد اسلام آباد غرب دارد
0000819/01/1393انتصاب خانم زهرا عزيزي قناد بعنوان رئيس باشگاه پژوهشگران و نخبگان دارد
0000719/01/1393انتصاب آقاي دکتر عليرضا عصاره به سمت رئيس شوراي سياستگذاري سازمان سما در استان فارس دارد
0000619/01/1393انتصاب آقاي مهدي عليرضا نژاد به سمت مدير مجتمع فرهنگي آموزشي و رفاهي چالوس دارد
0000118/01/1393انتصاب آقاي محمد داود معيني به عنوان رئيس شوراي سياستگذاري سازمان سما در استانهاي گلستان و خراسان شمالي دارد
1447426/12/1392انتصاب حجت الاسلام و المسلمين دکتر احمد قلي زاده به عنوان رئيس کارگروه شرکت هاي دانش بنيان و فعاليت هاي اقتصادي سازمان سما دارد
1447326/12/1392انتصاب حجت الاسلام والمسلمين آقاي محمد حسين حسن خاني به عنوان عضو کارگروه شرکت هاي دانش بنيان و فعاليت هاي اقتصادي سازمان سما دارد
1447226/12/1392انتصاب آقاي رحمت علي صابري حقايق به عنوان عضو کارگروه شرکت هاي دانش بنيان و فعاليت هاي اقتصادي سازمان سما دارد
1447126/12/1392انتصاب آقاي دکتر سعيد کاردار به عنوان عضو کارگروه شرکت هاي دانش بنيان و فعاليت هاي اقتصادي سازمان سما دارد
1447026/12/1392انتصاب آقاي محمد مهدي سخا به عنوان عضو و دبير کارگروه شرکت هاي دانش بنيان و فعاليت هاي اقتصادي سازمان سما دارد
1446926/12/1392انتصاب آقاي محمد رضا تقوايي به عنوان عضو کارگروه شرکت هاي دانش بنيان و فعاليت هاي اقتصادي سازمان سما دارد
1446826/12/1392انتصاب آقاي دکتر سيد رضا زيتون نژاد به عنوان عضو کارگروه شرکت هاي دانش بنيان و فعاليت هاي اقتصادي سازمان سما دارد
1446726/12/1392انتصاب حجت الاسلام و المسليمن جناب آقاي محمد حسين حسن خاني به عنوان عضو روحاني کميته انضباطي مرکزي دانشجويي دارد
1446626/12/1392انتصاب حجت الاسلام و المسليمن جناب آقاي دکتر احمد قلي زاده به عنوان عضو روحاني کميته انضباطي مرکزي دانشجويي دارد
1446524/12/1392انتصاب آقاي سيد محمد رضا مقدم زاده بعنوان رئيس شوراي سياستگذاري سازمان در استان خراسان رضوي دارد
1445921/12/1392انتصاب آقاي پيمان حسنپور به سمت معاون فرهنگي و دانشجويي آموزشکده فني و حرفه اي سما واحد تهران (تهرانسر) دارد
1445719/12/1392انتصاب آقاي محمد مهدي سخا بعنوان رئيس اداره امور حقوقي سازمان دارد
0836618/12/1392انتصاب آقاي محمدرضا رحيمي زارچي به عنوان سرپرست حوزه معاونت دانشگاه و مرکز آموزشي و فرهنگي سما واحد يزد دارد
0835910/12/1392انتصاب آقاي صدرالدين جمالي به سمت مدير امور مدارس دارد
0768006/12/1392انتصاب آقاي محمد مهدي شاه حسيني بعنوان رئيس شوراي سياستگذاري سازمان سما در استان تهران دارد
0767906/12/1392انتصاب آقاي فاروق داودپور بعنوان رئيس شوراي سياستگذاري سازمان سما در استان همدان دارد
0767806/12/1392انتصاب آقاي دکتر مهدي فيض بعنوان رئيس شوراي سياستگذاري سازمان سما در استان اردبيل دارد
0767706/12/1392انتصاب آقاي فتح اله آسترکي بعنوان رئيس شوراي سياستگذاري سازمان سما در استان لرستان دارد
0767606/12/1392انتصاب حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي محمد حسين حسن خاني بعنوان رئيس شوراي سياستگذاري سازمان سما در استان قم دارد
0767506/12/1392انتصاب آقاي منصور قمر بعنوان رئيس شوراي سياستگذاري سازمان سما در استان خوزستان دارد
0767405/12/1392تمديد انتصاب آقاي کمال جلالي سلطان احمدي به عنوان معاون دانشگاه و رئيس مرکز آموزشي و فرهنگي سما واحد اروميه دارد
0767305/12/1392تمديد انتصاب آقاي حميدرضا افرنچه به عنوان معاون دانشگاه و رئيس مرکز آموزشي و فرهنگي سما واحد بندر انزلي دارد
0767205/12/1392انتصاب خانم فريناز دادآئين به عنوان رئيس اداره امور سلامت و تندرستي دارد
0767105/12/1392انتصاب آقاي مهرداد جبلي به عنوان مدير امور آموزشکده ها دارد
0767004/12/1392تمديد انتصاب آقاي مجيد حلاجي به سمت معاون آموزشي و پژوهشي آموزشکده فني و حرفه اي سما واحد نيشابور دارد
0766904/12/1392انتصاب آقاي علي براتي به سمت رئيس آموزشکده فني و حرفه اي سما واحد دزفول دارد
0766804/12/1392تمديد انتصاب آقاي الله کرم جلالي به سمت معاون دانشگاه و رئيس مرکز آموزشي و فرهنگي سما واحد فيروزآباد دارد
0766704/12/1392تمديد انتصاب خانم سيده رقيه متوسلين به سمت معاون آموزشي و پژوهشي آموزشکده فني و حرفه اي سما واحد زنجان دارد
0766604/12/1392انتصاب خانم سودابه ملکي بسمت رئيس اداره امور پژوهشي دارد
0766504/12/1392انتصاب آقاي مهدي عيوضي بسمت مدير امور دانشجويي دارد
0766404/12/1392انتصاب خانم مهرناز اسحاق نيا بسمت رئيس اداره امور تربيتي و مشاوره دارد
صفحه بعد