کاربر گرامی:

جهت جستجو بر اساس تاریخ نامه باید به نکته زیر توجه شود :

چنانچه در جستجوی یک نامه در یک تاریخ مشخص می باشید، شروع و پایان جستجوی تاریخ را یکسان وارد نمایید.


 
 
 
روز:
ماه:
سال:
ازتاریخ:
روز:
ماه:
سال:
تاتاریخ:
 
 
تاریخ نامهخلاصه از متن نامه پیوست
29/09/1393انتصاب آقاي سيامک بختياري به عنوان مدير امور دانشجويي سازمان دارد
29/09/1393انتصاب آقاي دکتر سهراب رسولي به عنوان عضو کميته انتصابات استان آذربايجان غربي دارد
29/09/1393انتصاب آقاي عنايت الله رئيسي به عنوان عضو شوراي سياست گذاري سازمان سما در استان کرمان دارد
29/09/1393انتصاب آقاي سيروس حاجي زاده به عنوان سرپرست دبيرخانه شوراي سياست گذاري سازمان سما در استان تهران دارد
29/09/1393انتصاب آقاي محمد اميري به عنوان عضو شوراي سياستگذاري سازمان سما در استان کرمان دارد
26/09/1393انتصاب آقاي مرتضي اردشير بعنوان معاون دانشگاه و رئيس مرکز آموزشي و فرهنگي سما واحد خمين دارد
26/09/1393انتصاب آقاي ابوالفضل قرباني بعنوان رئيس آموزشکده فني و حرفه اي سما واحد شبستر دارد
26/09/1393انتصاب آقاي حميد خانيان بعنوان معاون دانشگاه و رئيس مرکز آموزشي و فرهنگي سما واحد ايلام دارد
26/09/1393انتصاب آقاي علي النچري بعنوان سرپرست حوزه ي معاونت دانشگاه و رئيس مرکز آموزشي و فرهنگي سما واحد انار دارد
26/09/1393انتصاب آقاي رمضان ابراهيمي قريه عباس بعنوان رئيس آموزشکده فني و حرفه اي سما واحد قوچان دارد
26/09/1393انتصاب آقاي غلامرضا محمد جعفري بعنوان معاون دانشگاه و رئيس مرکز آموزشي و فرهنگي سما واحد سيرجان دارد
26/09/1393انتصاب آقاي محمد حسين فرمهيني فراهاني بعنوان معاون دانشگاه و رئيس مرکز آموزشي و فرهنگي سما واحد ساوه دارد
23/09/1393انتصاب آقاي دکتر شهريار عباسي به عنوان عضو شوراي سياست گذاري سازمان سما در استان ايلام دارد
20/09/1393انتصاب آقاي مهدي تکاور بعنوان عضو شوراي سياست گذاري سازمان سما در استان کرمان دارد
20/09/1393انتصاب آقاي دکتر يدالله ملکي بعنوان عضو شوراي سياست گذاري سازمان سما در استان لرستان دارد
20/09/1393انتصاب آقاي مهندس محمدرضا مرواريد بعنوان عضو شوراي سياست گذاري سازمان سما در استان ايلام دارد
20/09/1393انتصاب آقاي دکتر شهريار عباسي بعنوان عضو کميته انتصابات ستان ايلام دارد
20/09/1393انتصاب آقاي علي بيرانوند بعنوان عضو شوراي سياست گذاري سازمان سما در استان ايلام دارد
12/09/1393انتصاب آقاي جواد عابدي آبش احمدلو به عنوان رئيس آموزشکده فني و حرفه اي سما واحد آبش احمد دارد
12/09/1393انتصاب آقاي ابوالفضل خوشحال به عنوان رئيس آموزشکده فني و حرفه اي سما واحد بيرجند دارد
12/09/1393انتصاب آقاي فرشين هرمزي نژاد به عنوان رئيس آموزشکده فني و حرفه اي پسرانه سما واحد اهواز دارد
10/09/1393انتصاب خانم شهناز انوشيرواني به عنوان نماينده سازمان در مراکز زبان و واحدSCBI دارد
05/09/1393انتصاب آقاي بابک حسين زاده به عنوان معاون دانشگاه و رئيس مرکز آموزشي و فرهنگي سما واحد بابل دارد
02/09/1393انتصاب آقاي دکتر علي چهکندي نژاد به عنوان عضو کميته انتصابات استان خراسان جنوبي دارد
01/09/1393انتصاب آقاي دکتر بهروز دوستي به عنوان عضو کميته انتصابات استان لرستان دارد
01/09/1393انتصاب حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي صادق راغبي به عنوان سرپرست مديريت بازرسي،نظارت و رسيدگي به شکايات سازمان(باحفظ سمت رئيس اداره حقوقي سازمان) دارد
28/08/1393انتصاب آقاي دکتر سيروس محبي به عنوان عضو کميته انتصابات استان کرمانشاه دارد
28/08/1393انتصاب آقاي محمود آقاجاني به عنوان عضو شوراي سياست گذاري سازمان سما در استان کرمان دارد
28/08/1393انتصاب آقاي ابراهيم جهانگيري به عنوان عضو شوراي سياست گذاري سازمان سما در استان کرمان دارد
28/08/1393انتصاب آقاي علي فولادوند بعنوان دبير شوراي سياستگذاري سازمان سما در استان لرستان دارد
28/08/1393انتصاب آقاي مصطفي بهمنيار بعنوان عضو کميته انتصابات سما در استان خراسان شمالي دارد
28/08/1393انتصاب آقاي دکتر محسن دهقاني بعنوان عضو کميته انتصابات سما در استان هرمزگان دارد
28/08/1393انتصاب آقاي اکبر رحماني بعنوان عضو کميته انتصابات سما در استان گيلان دارد
27/08/1393انتصاب آقاي غلامرضا ابوطالبي به عنوان رئيس آموزشکده فني و حرفه اي سما واحد شهرکرد دارد
27/08/1393انتصاب آقاي دکتر علي کاظمي باباحيدري به عنوان عضو کميته انتصابات استان چهارمحال و بختياري دارد
27/08/1393انتصاب آقاي دکتر فردين بوستاني به عنوان عضو کميته انتصابات استان کهگيلويه و بويراحمد دارد
27/08/1393انتصاب آقاي سيروس حاجي زاده بعنوان معاون آموزشي و پژوهشي سازمان دارد
27/08/1393انتصاب آقاي سيد مهدي سجادي بعنوان معاون سرمايه انساني و پشتيباني سازمان دارد
25/08/1393انتصاب آقاي باباخانيان بعنوان عضو شوراي سياستگذاري و برنامه ريزي جشنواره تجليل از پژوهشگران سما دارد
25/08/1393انتصاب آقاي حسن خاني بعنوان عضو شوراي سياستگذاري و برنامه ريزي جشنواره تجليل از پژوهشگران سما دارد
25/08/1393انتصاب آقاي حاجي زاده بعنوان عضو شوراي سياستگذاري و برنامه ريزي جشنواره تجليل از پژوهشگران سما دارد
25/08/1393انتصاب آقاي حسيني بعنوان عضو کميته علمي و تخصصي جشنواره تجليل از پژوهشگران سما دارد
25/08/1393انتصاب آقاي کرمي بعنوان عضو کميته علمي و تخصصي جشنواره تجليل از پژوهشگران سما دارد
25/08/1393انتصاب آقاي داوودپور بعنوان عضو شوراي سياستگذاري و برنامه ريزي جشنواره تجليل از پژوهشگران سما دارد
25/08/1393انتصاب آقاي شمس نيا بعنوان عضو کميته علمي و تخصصي جشنواره تجليل از پژوهشگران سما دارد
25/08/1393انتصاب آقاي باباخانيان بعنوان دبير کميته علمي و تخصصي جشنواره تجليل از پژوهشگران سما دارد
25/08/1393انتصاب آقاي حاجي زاده بعنوان رئيس کميته علمي و تخصصي جشنواره تجليل از پژوهشگران سما دارد
25/08/1393انتصاب آقاي حسيني بعنوان عضو کميته اجرايي و اطلاع رساني جشنواره تجليل از پژوهشگران سما دارد
25/08/1393انتصاب آقاي باباخانيان بعنوان رئيس کميته اجرايي و اطلاع رساني جشنواره تجليل از پژوهشگران سما دارد
25/08/1393انتصاب آقاي سجادي بعنوان عضو شوراي سياستگذاري و برنامه ريزي جشنواره تجليل از پژوهشگران سما دارد
صفحه بعد

 
سال:
تاشماره:
ازشماره: