کاربر گرامی:

جهت جستجو بر اساس تاریخ نامه باید به نکته زیر توجه شود :

چنانچه در جستجوی یک نامه در یک تاریخ مشخص می باشید، شروع و پایان جستجوی تاریخ را یکسان وارد نمایید.


 
 
 
روز:
ماه:
سال:
ازتاریخ:
روز:
ماه:
سال:
تاتاریخ:
 
 
تاریخ نامهخلاصه از متن نامه پیوست
29/02/1394انتصاب آقاي شاهرخ قاسم زاده بعنوان سرپرست مرکز آموزشي و فرهنگي سما واحد همدان دارد
23/02/1394انتصاب آقاي دکتر احمد نقي لو بعنوان عضو کميته انتصابات استان زنجان دارد
21/02/1394ابلاغ جناب آقاي فاروق داوودپور بعنوان عضو کميته وام و امور رفاهي سازمان دارد
21/02/1394ابلاغ جناب آقاي فاطمي بعنوان عضو کميته وام و امور رفاهي سازمان دارد
21/02/1394ابلاغ جناب آقاي سيدمهدي سجادي بعنوان عضو و رئيس کميته وام و امور رفاهي سازمان دارد
21/02/1394ابلاغ جناب آقاي علي اکبر حامدي شهرکي بعنوان عضو و دبير کميته وام و امور رفاهي سازمان دارد
21/02/1394ابلاغ جناب آقاي اسمعيل اسماعيلي بعنوان عضو کميته وام و امور رفاهي سازمان دارد
21/02/1394ابلاغ جناب آقاي محمدحسين اقلامي بعنوان عضو کميته وام و امور رفاهي سازمان دارد
21/02/1394ابلاغ حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي صادق راغبي بعنوان عضو کميته وام و امور رفاهي سازمان دارد
15/02/1394انتصاب آقاي کاظم کريم زاده بعنوان معاون دانشگاه و رئيس مرکز آموزشي و فرهنگي سما واحد خوي دارد
09/02/1394انتصاب آقاي محمدرضا رحيمي بعنوان معاون دانشگاه و رئيس مرکز آموزشي و فرهنگي سما واحد يزد دارد
09/02/1394انتصاب آقاي مسعود اکبري بعنوان رئيس آموزشکده فني و حرفه اي سما واحد خلخال دارد
09/02/1394انتصاب آقاي مهرداد همراهي بعنوان معاون دانشگاه و رئيس مرکز آموزشي و فرهنگي سما واحد کازرون دارد
09/02/1394انتصاب آقاي سيد مهدي صديقي بعنوان معاون دانشگاه و رئيس مرکز آموزشي و فرهنگي سما واحد قائنات دارد
09/02/1394انتصاب آقاي اسداله خاکي بعنوان معاون دانشگاه و رئيس مرکز آموزشي و فرهنگي سما واحد نجف آباد دارد
08/02/1394انتصاب خانم حميده نريماني بعنوان سرپرست اداره کل برنامه ريزي و نظارت و راهبردي دارد
30/01/1394انتصاب آقاي محمدرضا جهان به عنوان عضو کميته انتصابات استان همدان دارد
30/01/1394انتصاب آقاي محمد رحماني به عنوان عضو کميته انتصابات استان همدان دارد
29/01/1394تمديد انتصاب آقاي مهدي عليرضا نژاد به عنوان مدير مجتمع فرهنگي، آموزشي و رفاهي سازمان واقع در شهرستان چالوس دارد
17/01/1394انتصاب آقاي محمد حسين اقلامي به عنوان مدير کل امور مالي و پشتيباني سازمان سما دارد
16/01/1394انتصاب آقاي دکتر سيدرضا صالحي اميري بعنوان عضو شوراي فرهنگي و اجتماعي سازمان سما دارد
26/12/1393انتصاب آقاي محمد حسين اقلامي به عنوان خزانه دار سازمان سما دارد
25/12/1393ابلاغ آقاي علي اکبر حامدي شهرکي به عنوان عضو و دبير کميته هماهنگي امور مجتمع هاي فرهنگي، آموزشي و رفاهي دارد
25/12/1393ابلاغ آقاي محمد حسين اقلامي به عنوان عضو کميسيون معاملات سازمان دارد
25/12/1393ابلاغ حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي عبد هواسي به عنوان عضو شوراي سياست گذاري سازمان سما در استان ايلام دارد
24/12/1393انتصاب آقاي محمد علي دست افشان بعنوان عضو شوراي سياست گذاري سازمان سما در استان يزد دارد
24/12/1393ابلاغ آقاي اسماعيل اسماعيلي به عنوان ناظر طرح اسکان نوروزي کارکنان و اعضاي هيات علمي سازمان دارد
24/12/1393ابلاغ آقاي علي اکبر حامدي به عنوان ناظر طرح اسکان نوروزي کارکنان و اعضاي هيات علمي سازمان دارد
19/12/1393انتصاب حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي محمد حسين حسن خاني بعنوان عضو شوراي سازمان سما دارد
19/12/1393انتصاب آقاي سيروس حاجي زاده بعنوان عضو شوراي سازمان سما دارد
19/12/1393انتصاب سرکارخانم حميده نريماني بعنوان عضو شوراي سازمان سما دارد
19/12/1393انتصاب آقاي محمد مهدي شاه حسيني بعنوان عضو شوراي سازمان سما دارد
19/12/1393انتصاب آقاي مهندس علي زرافشان بعنوان عضو شوراي سازمان سما دارد
19/12/1393انتصاب سرکار خانم مرضيه گرد بعنوان عضو شوراي سازمان سما دارد
19/12/1393انتصاب آقاي دکتر حسين غريبي بعنوان عضو شوراي سازمان سما دارد
19/12/1393انتصاب دکتر سعيد کاردار بعنوان عضو شوراي سازمان سما دارد
19/12/1393انتصاب حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي دکتر سيدطه هاشمي بعنوان عضو شوراي سازمان سما دارد
11/12/1393انتصاب آقاي عبداله مرادي به عنوان رئيس آموزشکده فني و حرفه اي سما واحد تبريز - سهند دارد
06/12/1393انتصاب آقاي فتح اله آسترکي بعنوان رئيس آموزشکده فني و حرفه اي سما واحد تهران-جنت آباد دارد
06/12/1393انتصاب آقاي دکتر مهرداد نوابخش بعنوان عضو کميته انتصابات استان تهران دارد
28/11/1393تمديد ابلاغ آقاي سيد حسن وحيد حسيني به عنوان معاون دانشگاه و رئيس مرکز آموزشي و فرهنگي سما واحد بجنورد (غير هيات علمي) دارد
21/11/1393انتصاب آقاي رشيد قرباني به عنوان عضو شوراي سياست گذاري سازمان سما در استان کردستان دارد
21/11/1393انتصاب آقاي علي کرم پور به عنوان عضو شوراي سياست گذاري سازمان سما در استان هرمزگان دارد
21/11/1393انتصاب آقاي سيدحميد غفوري مهدي آباد بعنوان دبير شوراي سياست گذاري سازمان سما در استان کرمان دارد
21/11/1393انتصاب آقاي سيدحميد غفوري مهدي آباد بعنوان عضو کميته انتصابات استان کرمان دارد
14/11/1393انتصاب آقاي قاسم کاظمي کليان بعنوان سرپرست حوزه معاونت دانشگاه و رئيس مرکز آموزشي و فرهنگي سما واحد شيروان دارد
14/11/1393انتصاب آقاي سيدحميد غفوري مهدي آبادي بعنوان معاون دانشگاه و رئيس مرکز آموزشي و فرهنگي سما واحد کرمان دارد
14/11/1393انتصاب آقاي جمال جنابي بعنوان رئيس آموزشکده فني و حرفه اي سما واحد اراک دارد
08/11/1393انتصاب آقاي حميدرضاملک عسگر به عنوان عضو کميته حسابرسي سازمان دارد
08/11/1393انتصاب آقاي سيد ضياء فاطمي به عنوان عضو کميته حسابرسي سازمان دارد
صفحه بعد

 
سال:
تاشماره:
ازشماره: