کاربر گرامی:

جهت جستجو بر اساس تاریخ نامه باید به نکته زیر توجه شود :

چنانچه در جستجوی یک نامه در یک تاریخ مشخص می باشید، شروع و پایان جستجوی تاریخ را یکسان وارد نمایید.


 
 
 
روز:
ماه:
سال:
ازتاریخ:
روز:
ماه:
سال:
تاتاریخ:
 
 
تاریخ نامهخلاصه از متن نامه پیوست
04/09/1394انتصاب حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي محمود حق بجانب به عنوان معاون دانشگاه و رييس مرکز آموزشي و فرهنگي سما واحد بجنورد دارد
04/09/1394انتصاب آقاي رحمت علي صابري حقايق به عنوان معاون دانشگاه و رييس مرکز آموزشي و فرهنگي سما واحد رشت دارد
04/09/1394انتصاب آقاي دلاور اسمعيل وندي بعنوان معاون دانشگاه و رئيس مرکز آموزشي و فرهنگي سما واحد ايذه دارد
04/09/1394انتصاب آقاي ابوالقاسم امير احمدي بعنوان معاون دانشگاه رئيس مرکز آموزشي و فرهنگي سما واحد سبزوار دارد
04/09/1394انتصاب آقاي بهنام پدرام بعنوان رئيس آموزشکده فني و حرفه اي سما واحد سوسنگرد دارد
03/09/1394انتصاب آقاي سيد محمد حسين شمس نيا به عنوان عضو شوراي سياست گذاري سما در استان تهران دارد
03/09/1394انتصاب خانم مهديه عرب قناد به عنوان عضو شوراي سياست گذاري سما در استان تهران دارد
03/09/1394انتصاب آقاي مهرداد جبلي به عنوان عضو شوراي سياست گذاري سما در استان تهران دارد
03/09/1394انتصاب آقاي شاهرخ قاسم زاده به عنوان عضو و دبير شوراي سياست گذاري سما در استان همدان دارد
03/09/1394انتصاب آقاي محسن وطن نواز به عنوان عضو شوراي سياست گذاري سما در استان همدان دارد
03/09/1394انتصاب آقاي اسفنديار چهاربند بعنوان عضو شواري سياستگذاري سما در استان تهران دارد
03/09/1394انتصاب آقاي قاسم قرباني رستم بعنوان عضو شواري سياستگذاري سما در استان تهران دارد
03/09/1394انتصاب آقاي حميدرضا يوسفي به عنوان عضو شوراي سياست گذاري سما در واحد نجف آباد دارد
03/09/1394انتصاب آقاي دکتر سيد علي اصغر تروهيد بعنوان عضو شواري سياستگذاري سما در استان همدان دارد
03/09/1394انتصاب آقاي دکتر عبدالرضا فولادوند بعنوان عضو شواري سياستگذاري سما در استان همدان دارد
03/09/1394انتصاب آقاي سيد يحيي اسدالهي بعنوان عضو شواري سياستگذاري سما در استان همدان دارد
03/09/1394انتصاب آقاي محمد حسن قائديها بعنوان عضو شواري سياستگذاري سما واحد نجف آباد دارد
03/09/1394انتصاب آقاي مجيد ميرزايي ششجواني به عنوان عضو شوراي سياست گذاري سما در واحد نجف آباد دارد
03/09/1394انتصاب آقاي بابک بيات بعنوان عضو شواري سياستگذاري سما واحد نجف آباد دارد
26/08/1394انتصاب آقاي حميد ماکوئي بعنوان معاون دانشگاه و رئيس مرکز آموزشي و فرهنگي سما واحد زنجان دارد
25/08/1394انتصاب آقاي رضا غنم پرور به عنوان رييس آموزشکده فني و حرفه اي سما واحد تهران - ازگل دارد
25/08/1394انتصاب آقاي عين اله حسامي به عنوان معاون دانشگاه و رييس مرکز آموزشي و فرهنگي سما واحد شوشتر دارد
24/08/1394انتصاب آقاي محمد حسين شريفي به عنوان عضو و دبير شوراي سياست گذاري سما در استان قم دارد
24/08/1394انتصاب آقاي عليرضا يحيايي به عنوان عضو شوراي سياست گذاري سما در استان قم دارد
24/08/1394انتصاب اقاي سيد علي قاسمي به عنوان عضو شوراي سياست گذاري سما در استان مازندران دارد
24/08/1394انتصاب آقاي اصغر فيروزيان به عنوان عضو شوراي سياست گذاري سما در استان مازندران دارد
24/08/1394انتصاب آقاي دکتر ابوالقاسم آذرکيش به عنوان عضو شوراي سياست گذاري سما در استان مازندران دارد
24/08/1394انتصاب آقاي دکتر جواد يعقوبي درابي به عنوان عضو شوراي سياست گذاري سما در استان البرز دارد
24/08/1394انتصاب آقاي خسرو ساکي به عنوان عضو شوراي سياست گذاري سما در استان البرز دارد
24/08/1394انتصاب خانم آزاده عليزاده به عنوان عضو شوراي سياست گذاري سما در استان البرز دارد
24/08/1394انتصاب آقاي بهروز اميدي به عنوان عضو شوراي سياست گذاري سما در استان چهار محال بختياري دارد
24/08/1394انتصاب آقاي کمال جلالي به عنوان عضو و دبير شوراي سياست گذاري سما در استان آذربايجان غربي دارد
24/08/1394انتصاب آقاي توفيق تابش به عنوان عضو شوراي سياست گذاري سما در استان آذربايجان غربي دارد
24/08/1394انتصاب خانم سوسن شهپري به عنوان عضو شوراي سياست گذاري سما در استان آذربايجان غربي دارد
24/08/1394انتصاب آقاي سيد عبدالرضا علوي بعنوان عضو شوراي سياست گذاري سما در استان قم دارد
24/08/1394انتصاب خانم سهيلا خورشيدي به عنوان عضو شوراي سياست گذاري سما در استان لرستان دارد
24/08/1394انتصاب آقاي دکتر سيد احمد ميريان بعنوان عضو و دبير شوراي سياست گذاري سما در استان مازندران دارد
24/08/1394انتصاب آقاي دکتر خليل غفاري به عنوان عضو شوراي سياست گذاري سما در استان لرستان دارد
24/08/1394انتصاب آقاي دکتر محمد صالحي بعنوان عضو شوراي سياست گذاري سما در استان مازندران دارد
24/08/1394انتصاب آقاي محمد نيک روان به عنوان عضو شوراي سياست گذاري سما در استان لرستان دارد
24/08/1394انتصاب آقاي مهندس سيد جواد حسيني بعنوان عضو شوراي سياست گذاري سما در استان مازندران دارد
24/08/1394انتصاب آقاي گودرز کريمي فرد به عنوان عضو شوراي سياست گذاري سما در استان لرستان دارد
24/08/1394انتصاب آقاي دکتر حسين ملهم بعنوان عضو و دبير شوراي سياست گذاري سما در استان البرز دارد
24/08/1394انتصاب آقاي مرتضي عبدلي بعنوان عضو شوراي سياست گذاري سما در استان البرز دارد
24/08/1394انتصاب آقاي سيروس محبي به عنوان عضو شوراي سياست گذاري سما در استان کرمانشاه دارد
24/08/1394انتصاب خانم شبنم ميرنظامي بعنوان عضو شوراي سياست گذاري سما در استان البرز دارد
24/08/1394انتصاب آقاي سيروس احمدي به عنوان عضو شوراي سياست گذاري سما در استان کرمانشاه دارد
24/08/1394انتصاب آقاي مهران کوهي کمالي بعنوان عضو شوراي سياست گذاري سما در استان چهار محال و بختياري دارد
24/08/1394انتصاب خانم افسانه کاظمي نژاد به عنوان عضو شوراي سياست گذاري سما در استان کرمانشاه دارد
24/08/1394انتصاب آقاي عباس صداقتي بعنوان عضو شوراي سياست گذاري سما در استان آذربايجان غربي دارد
صفحه بعد

 
سال:
تاشماره:
ازشماره: