کاربر گرامی:

جهت جستجو بر اساس تاریخ نامه باید به نکته زیر توجه شود :

چنانچه در جستجوی یک نامه در یک تاریخ مشخص می باشید، شروع و پایان جستجوی تاریخ را یکسان وارد نمایید.


 
 
 
روز:
ماه:
سال:
ازتاریخ:
روز:
ماه:
سال:
تاتاریخ:
 
 
تاریخ نامهخلاصه از متن نامه پیوست
04/05/1395انتصاب آقاي حسين منصوريان سرخگريه به عنوان معاون دانشگاه و رييس مرکز آموزشي و فرهنگي سما واحد قائم شهر دارد
30/04/1395انتصاب آقاي دکتر سيد محمد اميري محمد آبادي به عنوان رئيس شوراي نظارت و هماهنگي سما استان اصفهان دارد
27/04/1395انتصاب آقاي سيد ضياء فاطمي به عنوان عضو و رئيس کميته مستندسازي بخشنامه ها دارد
27/04/1395انتصاب آقاي محمدرضا باوندپور به عنوان عضو و دبير کميته مستندسازي بخشنامه ها دارد
27/04/1395انتصاب آقاي سيامک بختياري به عنوان عضو کميته مستندسازي بخشنامه ها دارد
27/04/1395انتصاب آقاي محمدحسين شمس نيا به عنوان عضو کميته مستندسازي بخشنامه ها دارد
27/04/1395انتصاب آقاي وحيد جاني پور به عنوان عضو و دبير شوراي نظارت و هماهنگي سما در استان کهگيلويه و بويراحمد دارد
26/04/1395انتصاب آقاي وحيد گودرزي به عنوان سرپرست اداره آموزش هاي مجازي دارد
21/04/1395انتصاب جناب آقاي يداله بام نشين با حفظ سمت به عنوان سرپرست آموزشکده فني و حرفه اي سما واحد بوشهر دارد
21/04/1395انتصاب خانم دکتر معصومه طباطبايي بعنوان رئيس شوراي نظارت و هماهنگي سما استان يزد دارد
19/04/1395انتصاب آقاي محمد جلال فتحي به عنوان عضو حسابرس کميسيون معاملات سازمان دارد
19/04/1395انتصاب رئيس و اعضاي کميته تجديد نظر،بدوي و علي البدل انضباطي سازمان سما (حوزه ستادي،مدارس و آموزشکده هاي فني و حرفه اي سما تهران) دارد
15/04/1395انتصاب جناب آقاي مجتبي محمدي به عنوان سرپرست انستيتو بين الملي زبان هاي خارجي سما دارد
14/04/1395انتصاب آقاي امير زارع باز قلعه بعنوان معاون دانشگاه و رئيس مرکز آموزشي و فرهنگي سما واحد لنگرود دارد
14/04/1395انتصاب علي ايزدي به عنوان معاون دانشگاه و رئيس مرکز آموزشي وفرهنگي سما مراغه دارد
14/04/1395انتصاب جناب آقاي محمد باقري به عنوان مسئول راه اندازي مدارس وآموزشکده فني و حرفه اي سما واحد دولت آباد دارد
14/04/1395انتصاب جناب آقاي علي راحلي به عنوان معاون دانشگاه و رييس مرکز آموزشي و فرهنگي سما واحد بناب دارد
14/04/1395انتصاب اقاي نادر فرشي به عنوان رئيس آموزشکده فني وحرفه اي سما سراب دارد
14/04/1395انتصاب آقاي حسين عليزاده نظرکندي بعنوان معاون دانشگاه و رئيس مرکز آموزشي و فرهنگي سما واحد مرند دارد
14/04/1395انتصاب آقاي سيروس احمدي بعنوان معاون دانشگاه و رئيس مرکز آموزشي و فرهنگي سما واحد کرمانشاه دارد
09/04/1395انتصاب آقاي حسين خضرائي گنجي فر به عنوان رئيس اداره تربيت بدني دارد
08/04/1395انتصاب خانم ليدا منتظرياني به عنوان عضو کميته برگزاري جشنواره قران درسما دارد
08/04/1395انتصاب سرکار خانم جابري به عنوان عضو کميته برگزاري جشنواره قران در سما دارد
08/04/1395انتصاب آقاي دکتر علي نيازي به عنوان رييس کميته جشنواره کشوري قرآن در سما دارد
08/04/1395انتصاب آقاي سيد عبدالرضا علوي به عنوان عضو کميته برگزاري جشنواره کشوري قرآن در سما دارد
08/04/1395انتصاب محمد حسين شريفي به عنوان دبير اجرايي در جشنواره کشوري قران در سما دارد
08/04/1395انتصاب آقاي اقلامي بعنوان عضو کميته برگزاري جشنواره کشوري قران در سما دارد
08/04/1395انتصاب خانم سيده زهرا حسيني بعنوان دبير هماهنگي و برنامه ريزي جشنواره کشوري قران در سما دارد
08/04/1395انتصاب خانم فاطمه هاشم پور به عنوان عضو کميته برگزاري جشنواره کشوري قرآن در سما دارد
08/04/1395انتصاب خانم فيروزه جوانشير بعنوان عضو کميته برگزاري جشنواره کشوري قران در سما دارد
06/04/1395انتصاب جناب آقاي علي نيکويي به عنوان رئيس آموزشکده فني و حرفه اي سما پسران واحد شيراز دارد
06/04/1395انتصاب آقاي رضا ميرعرب با حفظ سمت بعنوان سرپرست حوزه معاونت دانشگاه و مرکز آموزشي فرهنگي سما واحد علي آباد کتول دارد
24/03/1395انتصاب جناب آقاي محمد جلال فتحي به عنوان عضو و دبير کميته حسابرسي سازمان سما دارد
24/03/1395انتصاب جناب آقاي حبيب خليلي به عنوان عضو کميته حسابرسي سازمان سما دارد
24/03/1395انتصاب سرکار خانم سعيده پاکيده دلشاد بعنوان عضو شوراي نظارت و هماهنگي سما در استان کرمانشاه دارد
24/03/1395انتصاب آقاي دکتر مهدي ظريف بعنوان عضو شوراي نظارت و هماهنگي سما در استان خراسان رضوي دارد
20/03/1395انتصاب آقاي ابراهيم ساساني به عنوان سرپرست مجتمع فرهنگي ، آموزشي و رفاهي چالوس دارد
19/03/1395انتصاب آقاي وحيد جاني پور با عنوان سرپرست حوزه معاونت دانشگاه و مرکز آموزشي فرهنگي سما واحد ياسوج با حفظ سمت دارد
18/03/1395انتصاب جناب آقاي پدرام شاکري بعنوان رئيس آموزشکده فني و حرفه اي سما شريعتي دارد
18/03/1395انتصاب جناب آقاي عليرضا اماني بعنوان معاون دانشگاه و رييس مرکز آموزشي و فرهنگي سما واحد آيت الله آملي دارد
18/03/1395انتصاب جناب آقاي داور نور محمدي بعنوان معاون دانشگاه و رييس مرکز آموزشي و فرهنگي سما واحد آستارا دارد
18/03/1395انتصاب جناب آقاي داود مصطفي توبنقي بعنوان معاون دانشگاه و رييس مرکز آموزشي و فرهنگي سما واحد پارس آباد مغان دارد
17/03/1395انتصاب سرکار خانم معصومه جابري به عنوان سرپرست اداره روابط عمومي دارد
17/03/1395انتصاب سيامک فيروزنژادبه عنوان سرپرست اداره دبيرخانه دارد
03/03/1395انتصاب آقاي محمد جلال فتحي به عنوان سرپرست مديريت بازرسي ، رسيدگي به شکايات و حسابرسي دارد
26/02/1395انتصاب جناب آقاي علي کمون زاده بعنوان مسئول راه اندازي مدارس و آموزشکده فني و حرفه اي سما واحد رباط کريم دارد
20/02/1395انتصاب سيد ضياء فاطمي بعنوان عضو شوراي نظارت و هماهنگي سما در استان خراسان جنوبي دارد
20/02/1395انتصاب آقاي دکتر محمد حسين فراهاني به عنوان عضو شوراي نظارت و هماهنگي سما در استان مرکزي دارد
20/02/1395انتصاب جناب آقاي احمد ناصري به عنوان عضو شوراي نظارت و هماهنگي سما در استان اردبيل دارد
20/02/1395انتصاب جناب آقاي دکتر بهرام عابدي به عنوان عضو شوراي نظارت و هماهنگي سما در استان مرکزي دارد
صفحه بعد

 
سال:
تاشماره:
ازشماره: