کاربر گرامی:

به منظور جستحو بر اساس محدوده ای از شماره نامه ها مانند مثال عمل نمایید:به طور مثال می خواهیم شماره نامه 1-4/08929/25 را   جستجو نماییم کافی است تنها اعدادی که با رقم قرمز نشان داده شده است را وارد نمایید. توجه کنید در صورتی که تعداد ارقام مذکور کمتر از 5 رقم بود قبل  از عدد صفر وارد نماید.مثلاً 08929 را وارد نمایید.

چنانچه در جستجوی یک نامه در یک تاریخ مشخص می باشید، شروع و پایان جستجوی تاریخ را یکسان وارد نمایید.

چنانچه در جستجو یک نامه با یک شماره مشخص می باشید، شروع و پایان شماره نامه را یکسان وارد نمایید.


 
 
 
روز:
ماه:
سال:
ازتاریخ:
روز:
ماه:
سال:
تاتاریخ:

 
سال:
تاشماره:
ازشماره:
 
شماره نامهتاریخ نامهخلاصه از متن نامه پیوست
0105125/06/1393انتصاب آقاي حامد عجبي به عنوان عضو شوراي سياستگذاري سازمان سما دراستان اصفهان دارد
0105025/06/1393انتصاب آقاي سيدنورالدين جعفري بعنوان معاون دانشگاه و رئيس مرکز آموزشي و فرهنگي سما واحد لنگرود دارد
0104722/06/1393انتصاب آقاي علي رحماني به عنوان عضو شوراي سياستگذاري سازمان سما در استان قزوين دارد
0104319/06/1393انتصاب آقاي سيد رحيم مدنيان به عنوان دبير شوراي سياستگذاري سازمان سما در استان اصفهان دارد
0104219/06/1393انتصاب آقاي علي کد خدائي به عنوان عضو شوراي سياستگذاري سازمان سما در استان خراسان جنوبي دارد
0104119/06/1393انتصاب آقاي عبدالمحمد زاهدي بعنوان عضو شوراي سياستگذاري سازمان سما در استان کردستان دارد
0104019/06/1393انتصاب حسين ابراهيمي به عنوان عضو شوراي سياستگذاري سازمان سما در استان خراسان جنوبي دارد
0103919/06/1393انتصاب آقاي دکتر مرتضي موسي خاني بعنوان عضو شوراي سياستگذاري سازمان سما در استان قزوين دارد
0103716/06/1393انتصاب سرکار خانم مريم بانو کاظمي به عنوان معاون پشتيباني آموزشکده فني و حرفه اي سما واحد تهران (جنت آباد) دارد
0103615/06/1393انتصاب آقاي دکتر رمضان جهانيان به عنوان دبير شوراي سياستگذاري سازمان سما در استان البرز دارد
0103515/06/1393انتصاب آقاي حسن خوانين زاده بعنوان عضو شوراي سياستگذاري سازمان سما در استان البرز دارد
0103415/06/1393انتصاب خانم شبنم ميرنظامي به عنوان عضو شوراي سياستگذاري سازمان سما در استان البرز دارد
0103315/06/1393انتصاب آقاي خسرو ساکي بعنوان عضو شوراي سياستگذاري سازمان سما در استان البرز دارد
0103215/06/1393انتصاب آقاي دکتر اسفنديار نيازي به عنوان عضو شوراي سياستگذاري سازمان سما در استان قزوين دارد
0103110/06/1393انتصاب آقاي شهريار حسن زاده بعنوان معاون دانشگاه و رئيس مرکز آموزشي و فرهنگي سما واحد تبريز دارد
0102004/06/1393انتصاب آقاي مرتضي آقا محمدي به عنوان رئيس آموزشکده فني و حرفه اي سما واحد لاهيجان دارد
0101528/05/1393انتصاب آقاي سيد رحيم مدنيان به عنوان معاون دانشگاه و رئيس مرکز آموزشي و فرهنگي سما واحد خوراسگان دارد
0101327/05/1393انتصاب آقاي مهدي هاتف بعنوان رئيس آموزشکده فني و حرفه اي سما واحد لاهيجان-سياهکل دارد
0101025/05/1393انتصاب آقاي دکتر هوشنگ طالبي به عنوان عضو شوراي سياستگذاري سازمان سما در استان اصفهان دارد
0100925/05/1393انتصاب آقاي دکتر احمد علي فروغي ابري به عنوان عضو شوراي سياستگذاري سازمان سما در استان اصفهان دارد
0100825/05/1393انتصاب آقاي شهريار فولادوند به عنوان عضو شوراي سياستگذاري سازمان سما در استان مرکزي دارد
0100725/05/1393انتصاب آقاي شاهرخ رنجبر بهادري به عنوان عضو شوراي سياستگذاري سازمان سما در استان سمنان دارد
0100625/05/1393انتصاب آقاي صادق شهرياري به عنوان عضو شوراي سياستگذاري سازمان سما در استان اصفهان دارد
0100525/05/1393انتصاب آقاي آرين ساطعي به عنوان عضو شوراي سياستگذاري سازمان سما در استان گلستان دارد
0100425/05/1393انتصاب آقاي سيد اسماعيل مدبرنژاد به عنوان دبير شوراي سياستگذاري سازمان سما در استان کهگيلويه و بويراحمد دارد
0100325/05/1393انتصاب آقاي روح الله مقيمي به عنوان عضو شوراي سياستگذاري سازمان سما در استان کهگيلويه و بوير احمد دارد
0100225/05/1393انتصاب آقاي محمد تقي خبره به عنوان عضو شوراي سياستگذاري سازمان سما در استان کهگيلويه و بويراحمد دارد
0100125/05/1393انتصاب آقاي سيد محمود علوي ساماني به عنوان دبير شوراي سياستگذاري سازمان سما در استان چهارمحال بختياري دارد
0099820/05/1393انتصاب آقاي يوسف قيصري به عنوان عضو شوراي سياستگذاري سازمان سما در استان بوشهر دارد
0099720/05/1393ابلاغ آقاي دکتر مهدي باقري به عنوان عضو شوراي سياستگذاري سازمان سما در استان هرمزگان دارد
0099620/05/1393انتصاب آقاي دکتر عليرضا نظام آبادي بعنوان عضو شوراي سياستگذاري سازمان سما در استان مرکزي دارد
0099520/05/1393انتصاب آقاي دکتر فردين بوستاني بعنوان عضو شوراي سياستگذاري سازمان سما در استان کهگيلويه و بويراحمد دارد
0099419/05/1393انتصاب آقاي خسرو مهر عليان به عنوان دبير شوراي سياستگذاري سازمان سما در استان قزوين دارد
0099319/05/1393انتصاب آقاي پرويز مجنون پور به عنوان عضو شوراي سياستگذاري سازمان سما در استان هرمزگان دارد
0099219/05/1393انتصاب آقاي سيد مهدي سجادي به عنوان عضو کميته طرح و برنامه و بودجه سازمان دارد
0099019/05/1393انتصاب آقاي احمد حسن زاده به عنوان رئيس شوراي سياستگذاري سازمان سما در استان کرمان دارد
0098816/05/1393انتصاب آقاي محمد حسن قائديها به عنوان عضو شوراي سياستگذاري سازمان سما در استان اصفهان دارد
0098716/05/1393انتصاب آقاي منصور زراءنژاد به عنوان عضو شوراي سياستگذاري سازمان سما در استان خوزستان دارد
0098616/05/1393انتصاب آقاي حسين قرباني به عنوان عضو شوراي سياستگذاري سازمان سما در استان لرستان دارد
0098516/05/1393انتصاب آقاي محمد صيد محمدي به عنوان دبير شوراي سياستگذاري سازمان سما در استان کرمانشاه دارد
0097531/04/1393انتصاب آقاي دکتر شهرام لک به عنوان عضو شوراي سياستگذاري سازمان سما در استان خوزستان دارد
0097431/04/1393انتصاب آقاي عيسي ابراهيم زاده به عنوان عضو شوراي سياستگذاري سازمان سما در استان سيستان و بلوچستان دارد
0097331/04/1393انتصاب آقاي دکتر سعيد جامه بزرگي به عنوان عضو شوراي سياستگذاري سازمان سما در استان همدان دارد
0097231/04/1393انتصاب آقاي دکتر محمد قربان کياني به عنوان عضو شوراي سياستگذاري سازمان سما در استان کردستان دارد
0097131/04/1393انتصاب آقاي دکتر ربيع فلاح جلودار به عنوان عضو شوراي سياستگذاري سازمان سما در استان مازندران دارد
0097031/04/1393انتصاب آقاي دکترعلي شامل بعنوان عضو شوراي سياستگذاري سازمان سما در استان اردبيل دارد
0096931/04/1393انتصاب آقاي دکتر يداله رجائي بعنوان عضو شوراي سياستگذاري سازمان سما در استان زنجان دارد
0096831/04/1393انتصاب آقاي دکتر بهروز دانشيان بعنوان عضو شوراي سياستگذاري سازمان سما در استان آذربايجان شرقي دارد
0096731/04/1393انتصاب آقاي علي فيروزنيا بعنوان عضو شوراي سياستگذاري سازمان سما در استان خراسان شمالي دارد
0096631/04/1393انتصاب آقاي حسين عجم نوروزي بعنوان عضو شوراي سياستگذاري سازمان سما در استان گلستان دارد
صفحه بعد