کاربر گرامی:

جهت جستجو بر اساس تاریخ نامه باید به نکته زیر توجه شود :

چنانچه در جستجوی یک نامه در یک تاریخ مشخص می باشید، شروع و پایان جستجوی تاریخ را یکسان وارد نمایید.


 
 
 
روز:
ماه:
سال:
ازتاریخ:
روز:
ماه:
سال:
تاتاریخ:
 
 
تاریخ نامهخلاصه از متن نامه پیوست
12/11/1394انتصاب آقاي عباس لامعي بعنوان عضو شوراي سياست گذاري سما در استان خراسان جنوبي دارد
12/11/1394انتصاب آقاي محمدرضا رخشاني بعنوان عضو شوراي سياست گذاري سما در استان خراسان جنوبي دارد
12/11/1394انتصاب آقاي دکتر محمد حسين جعفري به عنوان عضو شوراي سياست گذاري سما در استان يزد دارد
12/11/1394انتصاب آقاي سيدمهدي صديقي بعنوان عضو شوراي سياست گذاري سما در استان خراسان جنوبي دارد
12/11/1394انتصاب آقاي احمد جلايري به عنوان عضو و دبير شوراي سياست گذاري سما در استان خراسان جنوبي دارد
12/11/1394انتصاب آقاي محمد حسن ايماني به عنوان عضو شوراي سياست گذاري سما در استان خراسان جنوبي دارد
10/11/1394انتصاب آقاي سيامک بختياري به عنوان نماينده معاونت فرهنگي و دانشجويي در کميته اعطاي تخفيفات شهريه دارد
07/11/1394انتصاب آقاي حميدرضا فهام به عنوان معاون دانشگاه و رييس مرکز آموزشي و فرهنگي سما واحد مرودشت دارد
06/11/1394انتصاب آقاي جمال جنابي به عنوان معاون دانشگاه و رييس مرکز آموزشي و فرهنگي سما واحد اراک دارد
06/11/1394انتصاب خانم سميه محمدخاني به عنوان رئيس آموزشکده فني و حرفه اي سما واحد اهواز دارد
06/11/1394انتصاب آقاي رضا طاعتي به عنوان رئيس آموزشکده فني و حرفه اي سما واحد تالش دارد
06/11/1394انتصاب آقاي علي اصغر سليمي بعنوان رئيس آموزشکده فني و حرفه اي سما واحد تهران-کن دارد
06/11/1394انتصاب آقاي محسن حيدري نسب بعنوان معاون دانشگاه و رئيس مرکز آموزشي و فرهنگي سما واحد زاهدان دارد
06/11/1394انتصاب جناب آقاي مهرداد افشون به عنوان معاون دانشگاه و رييس مرکز آموزشي و فرهنگي سما واحد اهواز دارد
05/11/1394انتصاب آقاي محمدرضا باوندپور بعنوان عضو کميته تدوين آيين نامه جامع مدارس سما دارد
05/11/1394انتصاب آقاي غلامرضا يميني بعنوان عضو و دبير کميته و مسئول جمع بندي و تنظيم آيين نامه جامع مدارس سما دارد
05/11/1394انتصاب آقاي محمدرضا باوندپور بعنوان عضو و دبير شوراي اداري و مالي سازمان دارد
05/11/1394انتصاب آقاي سيدضياء فاطمي بعنوان عضو کميته تدوين آيين نامه جامع مدارس سما دارد
05/11/1394انتصاب آقاي محمد حسين اقلامي بعنوان عضو کميته تدوين آيين نامه جامع مدارس سما دارد
05/11/1394انتصاب آقاي حميد مومني خواه بعنوان عضو کميته تدوين آيين نامه جامع مدارس سما دارد
05/11/1394انتصاب آقاي سهراب جهانگيري فرد بعنوان عضو کميته تدوين آيين نامه جامع مدارس سما دارد
05/11/1394انتصاب آقاي پيمان حسن پور بعنوان عضو کميته تدوين آيين نامه جامع مدارس سما دارد
05/11/1394انتصاب آقاي عليرضا نخعي مقدم بعنوان عضو شوراي سياست گذاري سما در استان سيستان و بلوچستان دارد
05/11/1394انتصاب آقاي محمدرضا عرفاني بعنوان عضو شوراي سياست گذاري سما در استان سيستان و بلوچستان دارد
05/11/1394انتصاب سرکار خانم فرحناز نورا بعنوان عضو شوراي سياست گذاري سما در استان سيستان و بلوچستان دارد
05/11/1394انتصاب آقاي حسنعلي رخشاني بعنوان عضو شوراي سياست گذاري سما در استان سيستانو بلوچستان دارد
05/11/1394انتصاب آقاي جواد نجار تميزکار بعنوان عضو شوراي سياست گذاري سما در استان گيلان دارد
05/11/1394انتصاب آقاي نريمان ذوالفقار نسب بعنوان عضو شوراي سياست گذاري سما در استان کردستان دارد
05/11/1394انتصاب آقاي دکتر شهباز محسني بعنوان عضو شوراي سياست گذاري سما در استان کردستان دارد
05/11/1394انتصاب آقاي دکتر عطا شاکريان بعنوان عضو شوراي سياست گذاري سما در استان کردستان دارد
05/11/1394انتصاب آقاي رشيد قرباني بعنوان عضو شوراي سياست گذاري سما در استان کردستان دارد
05/11/1394انتصاب آقاي محسن حيدري نسب بعنوان عضو و دبير شوراي سياست گذاري سما در استان سيستان و بلوچستان دارد
01/11/1394انتصاب آقاي يوسف اصغري به عنوان عضو شوراي سياست گذاري سما در استان همدان دارد
23/10/1394انتصاب آقاي رضا کياني قلاتي به سمت رييس اداره پشتيباني دارد
22/10/1394انتصاب آقاي محمد حسين اقلامي بعنوان نماينده معاونت سرمايه انساني و پشتيباني در کميته اعطاي تخفيفات شهريه دارد
22/10/1394انتصاب آقاي محمدحسين شمس نيا بعنوان نماينده معاونت آموزشي و پژوهشي در کميته اعطاي تخفيفات شهريه دارد
22/10/1394انتصاب آقاي غلامرضا يميني بعنوان نماينده معاونت آموزشي و پژوهشي در کميته اعطاي تخفيفات شهريه دارد
22/10/1394انتصاب آقاي محمدرضا باوندپور بعنوان نماينده معاونت سرمايه انساني و پشتيباني در کميته اعطاي تخفيفات شهريه دارد
22/10/1394انتصاب آقاي ايرج عسگري به عنوان رييس اداره فني و ساختماني دارد
22/10/1394انتصاب آقاي ناصر کرمي بعنوان عضو شوراي سياستگذاري سما در استان بوشهر دارد
21/10/1394انتصاب آقاي مهدي دسينه به عنوان عضو و دبير شوراي سياست گذاري سما در استان هرمزگان دارد
21/10/1394انتصاب خانم سميه حسني صالح به عنوان عضو شوراي سياست گذاري سما در استان هرمزگان دارد
21/10/1394انتصاب آقاي حميد رستمي جاژ به عنوان عضو شوراي سياست گذاري سما در استان هرمزگان دارد
21/10/1394انتصاب آقاي نصراله سلامي به عنوان عضو شوراي سياست گذاري سما در استان بوشهر دارد
21/10/1394انتصاب آقاي داود يحيايي به عنوان عضو شوراي سياست گذاري سما در استان بوشهر دارد
21/10/1394انتصاب خانم محبوبه احمدي به عنوان عضو شوراي سياست گذاري سما در استان بوشهر دارد
21/10/1394انتصاب آقاي محمد تقي زاده به عنوان عضو شوراي سياست گذاري سما در استان خوزستان دارد
21/10/1394انتصاب آقاي شهباز غلامي به عنوان عضو شوراي سياست گذاري سما در استان خوزستان دارد
21/10/1394انتصاب خانم شهين کياني به عنوان عضو شوراي سياست گذاري سما در استان خوزستان دارد
21/10/1394انتصاب آقاي محمدرضا جهان به عنوان عضو شوراي سياست گذاري سما در استان سمنان دارد
صفحه بعد

 
سال:
تاشماره:
ازشماره: