کاربر گرامی:

به منظور جستحو بر اساس محدوده ای از شماره نامه ها مانند مثال عمل نمایید:به طور مثال می خواهیم شماره نامه 1-4/08929/25 را   جستجو نماییم کافی است تنها اعدادی که با رقم قرمز نشان داده شده است را وارد نمایید. توجه کنید در صورتی که تعداد ارقام مذکور کمتر از 5 رقم بود قبل  از عدد صفر وارد نماید.مثلاً 08929 را وارد نمایید.

چنانچه در جستجوی یک نامه در یک تاریخ مشخص می باشید، شروع و پایان جستجوی تاریخ را یکسان وارد نمایید.

چنانچه در جستجو یک نامه با یک شماره مشخص می باشید، شروع و پایان شماره نامه را یکسان وارد نمایید.


 
 
 
روز:
ماه:
سال:
ازتاریخ:
روز:
ماه:
سال:
تاتاریخ:

 
سال:
تاشماره:
ازشماره:
 
شماره نامهتاریخ نامهخلاصه از متن نامه پیوست
0097531/04/1393انتصاب آقاي دکتر شهرام لک به عنوان عضو شوراي سياستگذاري سازمان سما در استان خوزستان دارد
0097431/04/1393انتصاب آقاي عيسي ابراهيم زاده به عنوان عضو شوراي سياستگذاري سازمان سما در استان سيستان و بلوچستان دارد
0097331/04/1393انتصاب آقاي دکتر سعيد جامه بزرگي به عنوان عضو شوراي سياستگذاري سازمان سما در استان همدان دارد
0097231/04/1393انتصاب آقاي دکتر محمد قربان کياني به عنوان عضو شوراي سياستگذاري سازمان سما در استان کردستان دارد
0097131/04/1393انتصاب آقاي دکتر ربيع فلاح جلودار به عنوان عضو شوراي سياستگذاري سازمان سما در استان مازندران دارد
0097031/04/1393انتصاب آقاي دکترعلي شامل بعنوان عضو شوراي سياستگذاري سازمان سما در استان اردبيل دارد
0096931/04/1393انتصاب آقاي دکتر يداله رجائي بعنوان عضو شوراي سياستگذاري سازمان سما در استان زنجان دارد
0096831/04/1393انتصاب آقاي دکتر بهروز دانشيان بعنوان عضو شوراي سياستگذاري سازمان سما در استان آذربايجان شرقي دارد
0096731/04/1393انتصاب آقاي علي فيروزنيا بعنوان عضو شوراي سياستگذاري سازمان سما در استان خراسان شمالي دارد
0096631/04/1393انتصاب آقاي حسين عجم نوروزي بعنوان عضو شوراي سياستگذاري سازمان سما در استان گلستان دارد
0096129/04/1393انتصاب آقاي فريبرز فروتن به عنوان دبير شوراي سياستگذاري سازمان سما در استان خوزستان دارد
0096029/04/1393انتصاب آقاي شهباز غلامي به عنوان عضو شوراي سياستگذاري سازمان سما در استان خوزستان دارد
0095929/04/1393انتصاب آقاي مهدي دسينه به عنوان دبير شوراي سياستگذاري سازمان سما در استان هرمزگان دارد
0095829/04/1393انتصاب آقاي ايوب هاشمي به عنوان عضو شوراي سياستگذاري سازمان سما در استان هرمزگان دارد
0095729/04/1393انتصاب آقاي عباس شيخان به عنوان دبير شوراي سياستگذاري سازمان سما در استان مرکزي دارد
0095629/04/1393انتصاب آقاي دکتر سياوش طاهري به عنوان عضو شوراي سياستگذاري سازمان سما در استان زنجان دارد
0095529/04/1393انتصاب آقاي جواد بريري به عنوان عضو شوراي سياستگذاري سازمان سما در استان زنجان دارد
0095429/04/1393انتصاب آقاي علي فولادوند به عنوان عضو شوراي سياستگذاري سازمان سما در استان لرستان دارد
0095329/04/1393انتصاب آقاي علبي گودرز کريمي فر به عنوان عضو شوراي سياستگذاري سازمان سما در استان لرستان دارد
0095229/04/1393انتصاب آقاي اصغر رنجبر به عنوان عضو شوراي سياستگذاري سازمان سما در استان هرمزگان دارد
0095129/04/1393انتصاب آقاي احمد آخوندي به عنوان عضو شوراي سياستگذاري سازمان سما در استان هرمزگان دارد
0095029/04/1393انتصاب آقاي دکتر عليرضا اقبالي به عنوان عضو شوراي سياستگذاري سازمان سما در استان خوزستان دارد
0094929/04/1393انتصاب آقاي محمد تقي زاده به عنوان عضو شوراي سياستگذاري سازمان سما در استان خوزستان دارد
0094829/04/1393انتصاب آقاي اصغر حصيري به عنوان عضو شوراي سياستگذاري سازمان سما در استان بوشهر دارد
0094729/04/1393انتصاب آقاي دکتر سالار قاسمي به عنوان عضو شوراي سياستگذاري سازمان سما در استان قزوين دارد
0094629/04/1393انتصاب آقاي يداله بام نشين به عنوان دبير شوراي سياستگذاري سازمان سما در استان بوشهر دارد
0094529/04/1393انتصاب آقاي مرتضي تمجيدي به عنوان عضو شوراي سياستگذاري سازمان سما در استان زنجان دارد
0094429/04/1393انتصاب آقاي دکتر مهدي بيگدلي به عنوان عضو شوراي سياستگذاري سازمان سما در استان زنجان دارد
0094329/04/1393انتصاب آقاي حسن مظاهري به عنوان عضو شوراي سياستگذاري سازمان سما در استان زنجان دارد
0094229/04/1393انتصاب آقاي دکتر سيف الله کريم زاده به عنوان عضو شوراي سياستگذاري سازمان سما در استان مرکزي دارد
0094129/04/1393انتصاب آقاي دکتر عليرضا فقيهي به عنوان عضو شوراي سياستگذاري سازمان سما در استان مرکزي دارد
0094029/04/1393انتصاب آقاي دکتر سيد يوسف صالحي به عنوان عضو شوراي سياستگذاري سازمان سما در استان مرکزي دارد
0093925/04/1393تمديد انتصاب آقاي اکبر صادقي به عنوان معاون دانشگاه و رئيس مرکز آموزشي و فرهنگي سما واحد شهرضا دارد
0093825/04/1393تمديد انتصاب آقاي شهباز غلامي به عنوان معاون دانشگاه و رئيس مرکز آموزشي و فرهنگي سما واحد ماهشهر دارد
0093725/04/1393تمديد انتصاب آقاي مهدي دسينه به عنوان معاون دانشگاه و رئيس مرکز آموزشي و فرهنگي سما واحد بندرعباس دارد
0093625/04/1393انتصاب آقاي بهمن ولي نژاد به عنوان سرپرست حوزه ي معاونت دانشگاه و مرکز آموزشي و فرهنگي سما واحد ميانه دارد
0093024/04/1393انتصاب آقاي غلامرضا ابوطالبي به عنوان عضو شوراي سياستگذاري سازمان سما در استان چهارمحال و بختياري دارد
0092924/04/1393انتصاب آقاي عليرضا کريميان به عنوان عضو شوراي سياستگذاري سازمان سما در استان چهارمحال و بختياري دارد
0092824/04/1393انتصاب آقاي وحيد جاني پور به عنوان عضو شوراي سياستگذاري سازمان سما در استان کهگيلويه و بويراحمد دارد
0092724/04/1393انتصاب آقاي بهمن سميع به عنوان عضو شوراي سياستگذاري سازمان سما در استان چهارمحال و بختياري دارد
0092624/04/1393انتصاب آقاي هادي زارع پور به عنوان عضو شوراي سياستگذاري سازمان سما در استان کهگيلويه و بويراحمد دارد
0091521/04/1393انتصاب آقاي نويد سيد کاظم ويلياني به عنوان رئيس آموزشکده فني و حرفه اي سما واحد ابهر دارد
0091017/04/1393انتصاب آقاي محمود آريايي نژاد بعنوان معاون فرهنگي و دانشجويي آموزشکده فني و حرفه اي سما واحد ملاير دارد
0090917/04/1393انتصاب آقاي عبدالرضا بابايي بعنوان رئيس آموزشکده فني و حرفه اي سما واحد ساري دارد
0090817/04/1393انتصاب آقاي محمد مهدي عبدي بعنوان سرپرست حوزه معاونت پشتيباني آموزشکده فني و حرفه اي سما واحد تهران (انديشه) دارد
0090717/04/1393انتصاب آقاي حميدرضا فهام بعنوان رئيس آموزشکده فني و حرفه اي سما واحد مرودشت دارد
0090617/04/1393انتصاب آقاي علي دائمي بعنوان معاون آموزشي و پژوهشي آموزشکده فني و حرفه اي سما واحد آزادشهر دارد
0090517/04/1393انتصاب آقاي سيروس احمدي بعنوان رئيس آموزشکده فني و حرفه اي سما واحد کرمانشاه دارد
0090417/04/1393تمديد انتصاب خانم جميله سادات ناجي بعنوان رئيس آموزشکده فني و حرفه اي سما واحد خوراسگان دارد
0090317/04/1393انتصاب خانم کيميا جمشيدي بعنوان معاون آموزشي و پژوهشي آموزشکده فني و حرفه اي سما واحد کرمان دارد
صفحه بعد