کاربر گرامی:

جهت جستجو بر اساس تاریخ نامه باید به نکته زیر توجه شود :

چنانچه در جستجوی یک نامه در یک تاریخ مشخص می باشید، شروع و پایان جستجوی تاریخ را یکسان وارد نمایید.


 
 
 
روز:
ماه:
سال:
ازتاریخ:
روز:
ماه:
سال:
تاتاریخ:
 
 
تاریخ نامهخلاصه از متن نامه پیوست
03/06/1395انتصاب آقاي دکتر مهران مجلسي بعنوان رئيس شوراي نظارت و هماهنگي سما واحد نجف آباد دارد
01/06/1395انتصاب آقاي محمد خرم کشاور بعنوان سرپرست حوزه معاونت دانشگاه و مرکز آموزشي فرهنگي سما واحد مياندوآب دارد
01/06/1395انتصاب آقاي دکتر صلاح خان احمدزاده بعنوان سرپرست حوزه معاونت دانشگاه و مرکز آموزشي و فرهنگي سما واحد مهاباد دارد
01/06/1395انتصاب آقاي احمد ميرحسيني بعنوان معاون دانشگاه و رئيس مرکز آموزشي و فرهنگي سما واحد آزادشهر دارد
01/06/1395انتصاب آقاي غلامرضا عقيلي بعنوان معاون دانشگاه و رئيس مرکز آموزشي و فرهنگي سما واحد مبارکه دارد
01/06/1395انتصاب حبيب درياباد به عنوان رئيس آموزشکده فني و حرفه اي سما انديشه دارد
01/06/1395انتصاب آقاي عليرضا کمرئي بعنوان عضو شوراي نظارت و هماهنگي سما در استان تهران دارد
01/06/1395انتصاب آقاي عليرضا کرماني بعنوان معاون دانشگاه و رئيس مرکز آموزشي و فرهنگي سما واحد بيرجند دارد
25/05/1395انتصاب آقاي مصطفي باغبانيان بعنوان معاون دانشگاه و رئيس مرکز آموزشي و فرهنگي سما واحد سنندج دارد
25/05/1395انتصاب خانم فتح اللهي به عنوان عضو شوراي سياست گذاري زنان سازمان سما دارد
25/05/1395انتصاب خانم ميرزايي به عنوان عضو شوراي سياست گذاري زنان سازمان سما دارد
25/05/1395انتصاب آقاي قاسم يزدان پناه به عنوان عضو شوراي سياست گذاري زنان سازمان سما دارد
25/05/1395انتصاب خانم آرزو شيري به عنوان عضو شوراي سياست گذاري زنان سازمان سما دارد
25/05/1395انتصاب خانم فاطمه تواضعي به عنوان عضو شوراي سياست گذاري زنان سازمان سما دارد
25/05/1395انتصاب جناب آقاي دکتر علي نيازي بعنوان عضو شوراي سياست گذاري زنان سازمان سما دارد
25/05/1395انتصاب جناب آقاي سيدمحمدابريشمي نيا بعنوان عضو شوراي سياست گذاري زنان سازمان سما دارد
25/05/1395انتصاب خانم مژگان محبعلي بعنوان عضو شوراي سياست گذاري زنان سازمان سما دارد
25/05/1395انتصاب خانم سودابه ملکي بعنوان عضو شوراي سياست گذاري زنان سازمان سما دارد
25/05/1395انتصاب خانم متينه پاکيده به عنوان عضو شوراي سياست گذاري زنان سازمان سما دارد
17/05/1395انتصاب آقاي حسين شمس به عنوان رئيس آموزشکده فني و حرفه اي سما جنت آباد دارد
17/05/1395انتصاب آقاي دانش هاشمي پور به عنوان عضو شوراي نظارت و هماهنگي سما در استان هرمزگان دارد
05/05/1395انتصاب خانم سميرا طاهرخاني به عنوان عضو شوراي نظارت و هماهنگي سما در استان قزوين دارد
05/05/1395انتصاب آقاي خسرو مهر عليان به عنوان عضو و دبير شوراي نظارت و هماهنگي سما در استان قزوين دارد
05/05/1395انتصاب آقاي دکتر محمد عطايي به عنوان عضو شوراي نظارت و هماهنگي سما در استان قزوين دارد
05/05/1395انتصاب خانم مريم رحماني به عنوان عضو شوراي نظارت و هماهنگي سما در استان قزوين دارد
04/05/1395انتصاب آقاي حسين منصوريان سرخگريه به عنوان معاون دانشگاه و رييس مرکز آموزشي و فرهنگي سما واحد قائم شهر دارد
30/04/1395انتصاب آقاي دکتر سيد محمد اميري محمد آبادي به عنوان رئيس شوراي نظارت و هماهنگي سما استان اصفهان دارد
27/04/1395انتصاب آقاي سيد ضياء فاطمي به عنوان عضو و رئيس کميته مستندسازي بخشنامه ها دارد
27/04/1395انتصاب آقاي محمدرضا باوندپور به عنوان عضو و دبير کميته مستندسازي بخشنامه ها دارد
27/04/1395انتصاب آقاي سيامک بختياري به عنوان عضو کميته مستندسازي بخشنامه ها دارد
27/04/1395انتصاب آقاي محمدحسين شمس نيا به عنوان عضو کميته مستندسازي بخشنامه ها دارد
27/04/1395انتصاب آقاي وحيد جاني پور به عنوان عضو و دبير شوراي نظارت و هماهنگي سما در استان کهگيلويه و بويراحمد دارد
26/04/1395انتصاب آقاي وحيد گودرزي به عنوان سرپرست اداره آموزش هاي مجازي دارد
21/04/1395انتصاب جناب آقاي يداله بام نشين با حفظ سمت به عنوان سرپرست آموزشکده فني و حرفه اي سما واحد بوشهر دارد
21/04/1395انتصاب خانم دکتر معصومه طباطبايي بعنوان رئيس شوراي نظارت و هماهنگي سما استان يزد دارد
19/04/1395انتصاب آقاي محمد جلال فتحي به عنوان عضو حسابرس کميسيون معاملات سازمان دارد
19/04/1395انتصاب رئيس و اعضاي کميته تجديد نظر،بدوي و علي البدل انضباطي سازمان سما (حوزه ستادي،مدارس و آموزشکده هاي فني و حرفه اي سما تهران) دارد
15/04/1395انتصاب جناب آقاي مجتبي محمدي به عنوان سرپرست انستيتو بين الملي زبان هاي خارجي سما دارد
14/04/1395انتصاب آقاي امير زارع باز قلعه بعنوان معاون دانشگاه و رئيس مرکز آموزشي و فرهنگي سما واحد لنگرود دارد
14/04/1395انتصاب علي ايزدي به عنوان معاون دانشگاه و رئيس مرکز آموزشي وفرهنگي سما مراغه دارد
14/04/1395انتصاب جناب آقاي محمد باقري به عنوان مسئول راه اندازي مدارس وآموزشکده فني و حرفه اي سما واحد دولت آباد دارد
14/04/1395انتصاب جناب آقاي علي راحلي به عنوان معاون دانشگاه و رييس مرکز آموزشي و فرهنگي سما واحد بناب دارد
14/04/1395انتصاب اقاي نادر فرشي به عنوان رئيس آموزشکده فني وحرفه اي سما سراب دارد
14/04/1395انتصاب آقاي حسين عليزاده نظرکندي بعنوان معاون دانشگاه و رئيس مرکز آموزشي و فرهنگي سما واحد مرند دارد
14/04/1395انتصاب آقاي سيروس احمدي بعنوان معاون دانشگاه و رئيس مرکز آموزشي و فرهنگي سما واحد کرمانشاه دارد
09/04/1395انتصاب آقاي حسين خضرائي گنجي فر به عنوان رئيس اداره تربيت بدني دارد
08/04/1395انتصاب خانم ليدا منتظرياني به عنوان عضو کميته برگزاري جشنواره قران درسما دارد
08/04/1395انتصاب سرکار خانم جابري به عنوان عضو کميته برگزاري جشنواره قران در سما دارد
08/04/1395انتصاب آقاي دکتر علي نيازي به عنوان رييس کميته جشنواره کشوري قرآن در سما دارد
08/04/1395انتصاب آقاي سيد عبدالرضا علوي به عنوان عضو کميته برگزاري جشنواره کشوري قرآن در سما دارد
صفحه بعد

 
سال:
تاشماره:
ازشماره: